man die op stoep ligt

Met drie dagen werken, neem je je leven in eigen hand

Op 24 juni 2014 publiceerden futurologen Reinier Castelein, Erik Hallers, Adjiedj Bakas en Wim de Ridder een artikel in de Volkskrant over de effecten van IT op onze maatschappij. Wat betekent het voor de werkgelegenheid? De rol van de overheid? En de verhoudingen in de maatschappij? 

Voor steeds meer werk worden robots en computers ingezet. Kunstmatige intelligentie maakt het menselijk handelen simpeler.

Politiek Den Haag maakt zich op voor een nieuwe missie: banen scheppen door het invoeren van een nieuwe, extra belasting op vermogens en met de opbrengst ervan de factor arbeid goedkoper te maken. Nog voor het zomerreces lijkt in het kabinet Rutte-Asscher een ideologisch gevecht te worden uitgevochten dat geen winnaars zal opleveren. Wel verliezers want met de kennis van de belangrijkste trendmatige ontwikkelingen dreigt een nieuwe ronde van gemiste kansen in het Haagse centrum van macht en invloed. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is, dat macht in Den Haag is gebaseerd op successen in het verleden.

Wat is er aan de hand? Voor steeds meer werk worden robots en computers ingezet. Kunstmatige intelligentie maakt het menselijk handelen simpeler. De economische groei vaart er wel bij, maar de formele arbeidsmarkt stagneert. Veel banen staan op de tocht, zelfs in intellectuele beroepen dreigt werkloosheid. Als gevolg hiervan daalt de inzet van arbeid in de formele economie sterk. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd. Nu is 36 of zelfs 32 uur per week de norm. De trend naar 24 uur per week is een zekerheid van de toekomst.

…..

Lees het hele artikel hier.

About the author

BuzIT

View all posts